Pelin Özyol, Sani Konukoğlu’nda hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Doç. Dr. Pelin Özyol hasta kabulüne başladı.

Pelin Özyol, Sani Konukoğlu’nda hasta kabulüne başladı

Pelin Özyol Kimdir?


1980 yılında Kilis’te doğdu. 1998-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2005-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Göz Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Mecburi hizmetin ardından akademik hayatına Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak başladı. 2015 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında "Kornea Hastalıkları ve Kornea Nakli" konusunda eğitimini tamamlayarak "Sağlık Bakanlığı Göz Bankası Tıbbi Müdür Yeterlilik Belgesi" aldı. 2017 yılında "Doçentlik" unvanını, 2018 yılında ise Paris/Fransa’da düzenlenen "European Board of Ophthalmology" sınavında başarılı olarak "FEBO" unvanını kazandı. Mayıs 2018 itibari ile SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde göz hastalıkları uzmanı olarak hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Özyol, aynı zamanda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Özyol’un ulusal ve uluslararası indeksli oftalmoloji dergilerinde yayınlanmış ve çok sayıda atıf alan 50’nin üzerinde makalesi, oftalmoloji kitap bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası oftalmoloji kongrelerinde sunulmuş çok sayıda bildirisi, davetli konuşmacı, oturum başkanlığı ve eğitmenlik gibi görevleri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası oftalmoloji dergilerinde danışman ve konsültan editör olarak da görev yapmaktadır. Türk Oftalmoloji Derneği, TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği üyelikleri bulunan Doç. Dr. Özyol’un temel ilgi alanları kornea hastalıkları, kornea nakli, katarakt cerrahisi ve glokomdur.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde tedavisi yapılan göz hastalıkları Katarakt cerrahisi ve refraktif katarakt cerrahisi
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, kısa sürede, ağrı duymadan ileri bir teknik olan FAKO yöntemiyle katarakt ameliyatı yapılmakta, katlanabilen göz içi merceği yerleştirilerek net görme sağlanmaktadır. Uzak ve yakın görme için ya da astigmatizmanın giderilmesine yönelik çok odaklı ve/veya astigmatik Premium Lens uygulanması yapılmaktadır Bunun yanı sıra yüksek miyopi durumlarında saydam mercek değişimi ya da göz içi mercek yerleştirilmesi gibi cerrahiler uygulanarak lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek bozukluklar düzeltilebilmektedir.
Retina hastalıkları
Diyabetik retinopati, retina damar tıkanıkları ve yaşa bağlı görme merkezi bozuklukları (sarı nokta hastalığı) Optik Koherans Tomografi (OCT), fundus flöresein anjiografi (FFA-göz anjiyosu) ve en yeni teknolojik cihaz olan OCT-Anjiografi (ilaçsız göz anjiosu) kullanılarak tespit edilir. Kliniğimizde retina dokusuna zarar vermeyen mikropulse lazer ve sarı dalga boylu lazer kullanılarak retina hastalıkları tedavi edilebilmektedir. Yaşa bağlı görme merkezi bozukluklarında (Sarı Nokta Hastalığı) ve diyabetes mellitüs ve retina damar tıkanıkları gibi görme merkezinde ödem (makula ödemi) yapan retina hastalıklarında göz içi enjeksiyonları yapılmaktadır. Ayrıca göz içi kanamaları, retina dekolmanı ve görme merkezini ilgilendiren delik ya da zar oluşumu gibi durumlarda cerrahi işlem uygulanmaktadır.
Kornea hastalıkları
Keratokonus gibi kornea hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır. Bu hastalarda sert ve hibrid kontakt lens uygulamalarının yanısıra Kross-linking uygulamalarıda mevcuttur. Kornea nakli cerrahisi için hastaların değerlendirilmesi ve gerektiğinde keratoplasti ameliyatları da kliniğimizde yapılmaktadır.
Kontakt lens
Refraktif bozukluklarda hastalara yumuşak ve sert kontakt lens uygulaması yapılmaktadır.
Glokom
Göz tansiyonu (glokom) rahatsızlığı olan hastalarda bilgisayarlı görme alanı, retina sinir lifi analizi ile ölçümler yapılmakta, tanı-tedavi ve takip edilmektedir.
Şaşılık
Şaşılık tanı ve tedavisiyle, göz tembelliği tedavisi SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmaktadır.
Oküloplasti
Göz kapak bozuklukları, kanal tıkanıklığı varlığında tanı-takip ve tedavisi yapılmaktadır.
Göz kliniğindeki cihazlardan bazıları: AngioVue OCT-Anjiyo cihazı ,Cirrus Spectral Domain OCT cihazı , Canon CX-1 fundus floresein anjiyografi cihazı , IOL Master 700 swept source optik biyometri cihazı ,Pentacam kornea topografi cihazı, Topcon Ön Segment Görüntüleme Sistemi, Görüntülemeli İndirekt Oftalmoskop cihazı, Oküler ultrason cihazı (A/B mode), Humphery Bilgisayarlı Görme Alanı cihazı, Leica M822 Oftalmik mikrocerrahi ameliyat mikroskobu, Alcon Centurion Vision Sistem (Fakoemülsifikasyon cihazı), Alcon Constellation vitrektomi cihazı, Mikropulse ve sarı dalga boyu retinal lazer cihazı, YAG Laser.
Sani Konukoğlu uygulama ve araştırma hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

İHA
21.05.2018

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

BENZER HABERLER