Burçin Uslu

Burçin Uslu

Miraç..

Receb ayının  27. gecesi… 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Allah'ın sonsuz kudreti ile  önce Mescid-i Aksa’ya, ardından da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk…

Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

Yüce Allah ile görüşen sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece…

Miraç..

Bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir.

İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılıyor ;
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Yüce Allah tarafından rahmet, bereket ve mağfiretin kullarına bol bol dağıtılacağı bu Miraç Kandili kendi  kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza,  vesile olsun. Ne duamız dileğimiz varsa kabul olsun inşallah.. Kandilimiz mübarek olsun.

 

 


14.04.2018

YAZARIN DİĞER YAZILARI