Gülistan Salıcı

Gülistan Salıcı

Yapay zeka..

 

Son yıllarda konuşulan yapay zeka nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nerelerde kullanılır? Okuduklarımdan elde ettiğim bilgileri, araştırmaları bu konuda yazılanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapay zeka bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetler şekli canlandırma, benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Gelişmeye sayısal bir akıl örneğidir. Bilgisayar biliminde yapan zeka çevresini tanımlayan ve hedefe ulaşmada başarı şansını azami seviyeye çıkartmak için harekete geçen bir cihaz olarak da tanımlanır.

Yapay zeka insan zekasının çok iyi tanımlanabileceğini ve bir makinanın bu zekayı taklit edeceği fikrinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Yapay zeka fikri, yüzyıllar önce değişik biçimde ortaya atılmış. 1900’lü yılların başında bilim kurgu romanlarında anlatılmaya başlanmıştır. İlk gerçekçi adım 1943 yılında Alan Turing tarafından başlatılmış. 2. Dünya savaşı sırasında kripto analizleri gerekince üretilen elektro mekanik cihazları sayesinde bilgisayar ve yapay zeka kavramları doğmuştur. J.Mc Carthy 1956’da ilk yapay zekay konferansını düzenlemiştir. Öğrenme ve zekanın tüm özellikleri en ince detayları ile birlikte tanımlanırsa bilgisayar bunları simuleedebilir ve insan gibi düşünebilir demişti. Bu fikirleri sayesinde yapay zeka bilim dalı olarak gelişmeye başlamıştır. 21. Yüzyılda yapay zeka teknikleri bilgisayar teknolojisi alanındaki gelişmeler veri sayesinde artış ve teorik anlama gibi bir çok yenilikten geçmiş ve geçmektedir.

Yapay zeka kapsamında değerlendirilen yetenekler 2018 yılı itibariyle insanların ne konuştuğunu anlama, yüksek strateji gerektiren oyunlarda mücadele etme onotom otomobiller ve iş sıralaması gerektiren içerik ağ dağıtımı askeri simülasyonlar karmaşık veri fotoğraf ve video çözümleme olarak sınıflandırılabilir.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan amozon kasa ödemesi, gerektirmeyen sadece al ve çık usulü olarak perakende terminolojisine giren ilk mağaza denemesi başarılı olmuştur. (Kasiyeri olmadan yapay zeka uygulaması ile ) Peki yapay zeka eğitiminin neresinde diye soracak olursak. Belpaemat : “ Son yıllarda bilim adamları sınıf ortamları için robotlar geliştirmeye başladılar. Teknoloji ve matematik öğretiminde kullanılan robot kitlelerinden ötesi oldu. Daha geniş perspektiften baktığımızda robotlar sınıf tahtalarının bilgisayar ve tabletler ya da basit bir kağıt gibi eğitimin yapısal parçaları olma potansiyeline sahiptirler. İhtiyaçlar değiştikçe eğitim programları ve içerikleri de müfredatları ilebüyük değişimleri geçirecektir. Gelecekte eğitim içeriğinin ne kadar değişeceğini şimdiden kestirmek çok zor.

Yapay zeka sayesinde birçok meslekler ortadan kalkacak. Yepyeni oluşumlar ortaya çıkacaktır. Gelişmiş ülkeler yatırımlarını şimdiden yapay zeka geliştirme amaçlı yapmaktadır. Yeni teknolojiler sosyal ekonomik ve eğitsel yapıyı etkilemiş durumda. Bu nedenle okullar teknolojik gelişimleri yakından takip etmelidirler. Eğitim hem yeni teknolojileri öğretmek hem de bu teknolojileri kullanabilecek bireyler yetiştirmek zorundadır. Hızla değişen dünyada dünün programları ile yarının bireylerini yetiştiremeyiz. Yapay zekayı yerinde kullanabilirsek eğitimin niteliğini de arttırabiliriz. Siz ne dersiniz?


07.01.2019

YAZARIN DİĞER YAZILARI